En jämförelse av förekommande hyressättningsmodeller för hyresrätter

Detta är en Master-uppsats från KTH/Fastigheter och byggande

Sammanfattning: Studiens syfte är att utreda och jämföra olika hyressättningsmodeller i olika delar av Sverige med fokus på Göteborg, Umeå och Malmö. Dessutom kommer hyrornas uppbyggnad från två kommunala bostadsbolag att uppvisas för att se hur hyrorna påverkas av olika boendekvalitetsvariabler. En jämförelse med bostadsrättsmarknaden kommer också att utföras för att se skillnaderna på hur priset på lägenheter är uppbyggt jämfört med hur hyrorna är uppbyggda. Majoriteten av alla hyror bestäms genom årliga förhandlingar mellan fastighetsägarna och hyresgästföreningen där hyrorna baseras på lägenhetens läge, standard och driftkostnader. Vid de årliga hyresförhandlingarna justeras hyrorna för att de ska spegla hyresgästernas värderingar och åsikter bättre [1]. I den här studien används hedoniska regressioner för att analysera data från två kommunala bostadsbolag i Malmö och Göteborg. Resultaten visar på att lägenheternas hyror till största del är uppbyggd av dess storlek, läge, köksstandard samt byggår. Resultaten visar att läget till viss del är felvärderat för båda företagen samt att läget generellt har en liten påverkan på hyresnivåern

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)