Lean i offentliga myndigheter.

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Förvaltningshögskolan

Författare: Khatera Acktary; [2014-06-26]

Nyckelord: Gräsrotsbyråkrater; Lean; Rättssäkerhet;

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)