Instagram : forum för politik, makt och pajdeg

Detta är en L1-uppsats från Lunds universitet/Medie- och kommunikationsvetenskap

Författare: Carl Crantz; Maja Ambrosius; [2018]

Nyckelord: Cultural Sciences;

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)