INOMHUSODLING : Design av ett hydroponiskt odlingssystem för hemmet

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

Sammanfattning: Denna rapport beskriver ett designarbete för att utveckla en produkt inom produktgenren hydroponisk inomhusodling. Arbetet sker i samarbete med uppdragsgivaren Clas Ohlson AB under våren 2017 vid Luleå tekniska universitet. Arbetet omfattar15 hp och är ett examensarbete för högskoleingenjör-teknisk design. Clas Ohlson är en butiksvarukedja med butiker både i Sverige men också runt om i Europa. De erbjuder sina kunder ett brett och prisvärt produktsortiment för att täcka de vardagliga behoven inom kategorierna hem, el, fritid, bygg och multimedia. De säljer varumärken som de själva producerar men är också återförsäljare av andra både större och mindre etablerade varumärken. En växande trend i Sverige idag som kan kallas för ”den gröna livsstilen” handlar om fokus på miljömässig hållbarhet för att säkerställa både sin egen men också miljöns välfärd. Vad som kan ses som en påföljd av denna trend är det ökade intresset för att odla ätbara växter inomhus, dels för att ha kontinuerlig tillgång men också för att kunna vara säker på att grönsakerna man äter är närodlade och besprutningsfria. En teknik för att åstadkomma en effektiv inomhusodling är att använda hydroponisk odling, även kallat hydrokultur. Det innebär att istället för att använda jord odlas växten i näringsberikat vatten. Fördelar med denna teknik är att det är mer lätthanterligt då det inte sker någon hantering av jord, odlingen blir platseffektiv och tillväxttakten hos växten ökar samtidigt som underhållskraven minskar. Därför är Clas Ohlson intresserade av att utveckla sitt sortiment inom detta område och uppdraget är då att utveckla konceptuella lösningar för hur detta kan se ut och fungera. Arbetet inleddes med en förstudie som i huvudsak handlar om att framställa de designkrav som lösningen behöver tillfredsställa. Men också en omfattade fördjupning i området genom att använda väl etablerade metoder såsom benchmarking och kvalitativa intervjuer. Processen övergick sedan i ett idéarbete där projektet framställde lösningar utifrån den problematik som fastställts. Detta med stöd av kreativa metoder såsom till exempel ”katalogmetoden” och ”brainstorming”. Det utfördes även en ”workshop” för att säkerställa att användaren var en central del av arbetet. Idéerna utvecklades till konceptuella förslag genom att genomgå en prototypfas där projektet bland annat skissade och konstruerade mock-ups för att testa funktion. Sedan validerades koncepten genom ett implementeringsmoment för att till sist mynna ut i ett val av koncept. Där valdes ett koncept ut för vidareutveckling i samråd med uppdragsgivaren Clas Ohlson. Därefter utfördes ett detaljarbete där material, färg ochslutlig formgivning fastställdes samtidigt som konceptet produktionsanpassades. Detta resulterade sedan i konceptet Flyt. Det är ett minimalistiskt självbevattnande hydroponiskt odlingssystem för förstagångsanvändare utan de tekniska funktioner som många konkurrerande produkter använder. Flyt består av fyra flytande krukor i en vattenreservoar, de kan plockas ut individuellt och fungerar som markörer förvattennivån i reservoaren. Detta tillsammans med en unik odlingsfrihet och variationsmöjlighet gör Flyt till en användarvänlig, underhållseffektiv och smart odling för vardagen.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)