Portabel EKG : Med möjlighet att trådlöst överföra och behandla EKG-data

Detta är en Kandidat-uppsats från Linköpings universitet/Elektroniska Kretsar och System; Linköpings universitet/Elektroniska Kretsar och System

Sammanfattning: Hjärt-kärlsjukdomar är den vanligaste dödsorsaken i Sverige och om dessa hjärtfel kan konstateras i ett tidigt stadie är chansen för att överleva hos den drabbade mycket hög. Detta projekt gick ut på att designa ett modulbaserat och portabelt EKG-system som kan mäta minst sju avledningar och trådlöst överför EKG-data till en dator eller mobil där det sparas för analys vid ett senare tillfälle. De tre moduler som använts i projektet är ett demokort från Texas Instrument, som bygger runt deras A/D-omvandlar ADS1298 konstruerad för att sampla EKG-data, en Nordic Thingy 52 som trådlöst via Bluetooth Low Energy överför det data som samplats samt en Raspberry Pi för lagring och datahantering. Mätvärdena ska sparas i en fil som senare ska kunna användas för att visualisera ett EKG-komplex.   Arbetet inleddes med en förstudie samt en designspecifikation som en grund till EKG-systemet. När systemet var implementerat utfördes en rad olika EKG för att kontrollera dataöverföring samt att filtrering var korrekt. Det färdiga EKG-systemet visade sig uppfylla de krav som ställdes i början av projektet och har mycket hög förbättringspotential inför framtiden.  

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)