Reaktionen på den svenska börsen i samband med publiceringen av årsredovisningen : Studie av svenska börsbolag

Detta är en Kandidat-uppsats från Mittuniversitetet/Avdelningen för ekonomivetenskap och juridik; Mittuniversitetet/Avdelningen för ekonomivetenskap och juridik

Författare: Linus Fors; Tilda Ritenius Eklund; [2019]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)