Hur ska svenska fotbollsklubbar bli framgångsrika i Europa?

Detta är en D-uppsats från Lunds universitet/Department of Business Administration

Sammanfattning: Syftet med denna uppsats är att genom vår analys formulera vilka faktorer som ligger till grund för att lyckas att skapa konkurrenskraftiga fotbollsklubbar i Sverige gentemot Europa. Metod: Kvalitativ metod med induktiv ansats Teoretiska perspektiv: Vi har utgått från relevant fakta inom strategi för att djupare gå in på ”Key Success Factors”-modellen. Empiri: Vi har erhållit data från elva intervjuer som hållits med nyckelpersoner inom fotbollsbranschen. Resultat: Fotboll som underhållning kommer alltid att vara beroende av moderna anläggningar och en uppdaterad kompetens för att kunna erbjuda sina publik det den vill ha och på sätt nå framgångar.

  KLICKA HÄR FÖR ATT SE UPPSATSEN I FULLTEXT. (PDF-format)