Bemötandet från hälso- och sjukvårdspersonal vid ett BMI> 30 : - Ur ett patientperspektiv.

Detta är en Kandidat-uppsats från Mittuniversitetet/Institutionen för omvårdnad; Mittuniversitetet/Institutionen för omvårdnad

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)