Röda armé fraktionen och Boko Haram: en komparativ studie

Detta är en L2-uppsats från Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

Sammanfattning: I detta papper genomförs en komparativ studie mellan terroristorganisationerna Röda arme fraktionen och Boko Haram. Studien utgår från Peter Neumanns verk om ny och gammal terrorism och kompletteras sedan med teorier från Isabelle Duyvesteyn, Andreas Gofas och Alexander Spencer. Efter den empiriska undersökningen av dessa grupper genomförs en analys där det diskuteras om Neumanns faktorer organisation, mål och metod håller måttet i att jämföra terroristorganisationer. Därefter diskuteras om faktorerna bör kompletteras för att kunna appliceras eller om de ens kan värderas som användbara i att särskilja ny terrorism från gammal.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)