Vägen till kunskap – genom jaget eller genom litteraturen? : En innehållsanalys av uppgiftskulturen i tre läroböcker för kursen Svenska 3 på gymnasiet

Detta är en Kandidat-uppsats från Uppsala universitet/Litteraturvetenskapliga institutionen

Författare: Malin Lindahl; [2018]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)