Formgivning av en papperskorg

Detta är en M1-uppsats från Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

Sammanfattning: Sammanfattning Denna rapport dokumenterar ett examensarbete för högskoleingenjörsprogrammet i innovationsteknik och design, vårterminen 2018 vid Karlstads universitet. Examensarbetet är utfört enligt konventionell produktutvecklingsprocess i ett uppdrag om att ta fram en papperskorg för SPAZA, ett svenskt företag som tillhandahåller exklusiva produkter för spaoch hotellmiljöer. Samtliga produkter i sortimentet är inom ramen för SPAZAs material- och tillverkningsrestriktion: laserskuren, bockad samt pulverlackerad rostfri stålplåt. Syftet med projektet är att tillämpa erhållen kunskap från högskoleingenjörsprogrammet och med vetenskapligt underlag ta fram en papperskorg som ser till behoven genom alla led i dess livscykel. Detta utan att stil eller estetiskt uttryck kompromissas. Med en förstudie identifierades behov för tillverkning, frakt, montering samt användning av hotellgäst och städpersonal. Dessa behov formulerades öppet som primära och sekundära krav och tillsammans med det som redan på förhand specificerats av uppdragsgivaren bildades en produktspecifikation, som sedan användes som underlag för idégenerering. Vid idégenerering producerades ett flertal idéer på former och funktioner. Dessa kombinerades och bildade tillsammans helhetskoncept som utvecklades i ett modellarbete. Med hjälp av erkända metoder för sållning så valdes ett antal koncept som presenterades för uppdragsgivaren. Under ett konceptvalsmöte valdes ett koncept ut för vidareutveckling. Ett slutgiltigt koncept, Konceptet 4 som det kallas, härstammade ifrån en idé på funktionslösning om att använda plåtens fjädrande materialegenskaper för att hålla uppe påsen. Konceptet ser till behoven i de olika leden och möter totalt 30 av 31 stycken listade krav i en kriteriematris. En första CAD-modell på Koncept 4 skickades till CNC Plåt i Västervik för tillverkning av prototyp. Denna prototypen utvärderades och justerades därefter i enlighet med identifierade förbättringar i form och funktion. Dessa implementerades i en ny prototyp som godkändes av uppdragsgivaren som underlag för produktion. Projektet är avslutat och papperskorgen är ett steg närmare produktion.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)