Hjälpmedel för att minska vårdkön till Södersjukhusets röntgenavdelning

Detta är en Kandidat-uppsats från KTH/Skolan för kemi, bioteknologi och hälsa (CBH); KTH/Skolan för kemi, bioteknologi och hälsa (CBH)

Sammanfattning: Den ökade belastningen på akutmottagningar i Sverige bidrar till ett kraftigare flöde till röntgenavdelningar. Detta leder till en ökad arbetsbelastning för personalen på avdelningen och skulle med hjälp utav en skärm kunna underlättas. Syftet med studien var att se på möjligheter att implementera en sådan lösning på Södersjukhusets röntgenavdelning. Metoden innefattade en arbetsplatsstudie av röntgenavdelningen såväl som en analys av manualer samt intervjuer med personal associerade med sjukhusets olika databassystem, bland annat TakeCare, RIS och PACS. Resultaten visade att en sådan lösning går att finna i TakeCare, dock så skulle framtagningen av denna lösning vara en långdragen och avancerad process. Detta beror främst på de olika krav som ställs på medicintekniska produkter, bland annat på grund av patientdatasäkerhet.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)