Manligt och kvinnligt i årskurs 8- Kvantitativ innehållsanalys av texter och bilder i två läroböcker i engelska

Detta är en Kandidat-uppsats från

Författare: Netja Reinhamre; [2017]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: AbstractExamensarbete inom Lärarprogrammet LP01Titel: Manligt och kvinnligt i årskurs 8 - Kvantitativ innehållsanalys av texter och bilder i tvåläroböcker i engelskaEnglish title: Masculinity and femininity in (Swedish) 8th grade - Quantitative contentanalysis of texts and images in two English textbooksFörfattare: Netja ReinhamreTermin och år: VT 2017Kursansvarig institution: Institutionen för sociologi och arbetsvetenskapHandledare:Birgitta SvenssonExaminator: Florenda Gallos CronbergRapportnummer: VT17-2930-001-LAU690Nyckelord: Läromedel, engelska, jämställdhet, genusSammanfattningGenom en att räkna namn/pronomen, sysselsättningar, adjektiv och personer på bild har jag undersökttextböckerna Wings 8 och Good Stuff Gold C i syfte att ta reda på om de kan klassificeras som kvantitativtjämställda. Med kvantitativ jämställdhet menar jag att båda könen är representerade till minst 40 %. Efter att hauteslutit adjektiven, som inte gav mätbara resultat, och sammanställt resultaten för de andra beräkningarna, komjag fram till att Wings 8 klarar kravet på minst 40 % för båda könen, men att Good Stuff Gold C inte gör det.Engelsklärare kan med hjälp av denna studie se hur Wings 8 och Good Stuff Gold C förhåller sig till kvantitativjämställdhet och på så sätt lättare anpassa sin undervisning.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)