Det sociala arbetets förutsättningar att leva upp till portalparagrafens intentioner i ett segregerat område : En fallstudie om socialarbetares upplevelse och erfarenheter av segregation.

Detta är en Kandidat-uppsats från Mittuniversitetet/Institutionen för psykologi och socialt arbete

Författare: Alexander Johansson Pettersson; Axelina Malmberg; [2021]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)