A scaling approach to critical exponent calculations for the 2D Ising model

Detta är en Master-uppsats från KTH/Fysik

Författare: Thom Jäderlund; [2020]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)