Fast Fashion-konsumentens attityd till hållbart mode

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Borås/Institutionen Textilhögskolan; Högskolan i Borås/Institutionen Textilhögskolan

Sammanfattning: Ekologiskt, närodlat, kravmärkt och återvinningsbart – kärt barn har många namn och aldrig förr har vi konsumenter varit så medvetna om just den miljömässiga och hälsomässiga aspekten som vi är idag. Man kan verkligen kalla det en ny trend. Sida vid sida om miljötrenden verkar vårt nya sätt att se på mode och hur vi konsumerar det. Den nya eran av ”nyheter varje vecka” och ”prisvärt mode” har även det blivit en ny trend som bidragit till att våra stora fast fashion-företag fullkomligt sprutar ut nya prisvärda tolkningar av det senaste modet och trenderna. Låg kvalitet i plaggen som inte förväntas hålla mer än vid ett par användningsområden för att sedan hamnar i våra hushållsopor har gjort hela industrin till en ohållbar och tickande bomb. Hur väl informerad är fast fashion-konsumenten om deras påverkan och reflekterar dem över sitt köpbeteende? Vem bär ansvaret? Denna problemformulering ligger till grund för denna studie och vi har genom kvalitativ forskning belyst den ohållbara situation som textila avfall bidrar till samt kartlagt attityden hos fast fashion-konsumenten genom två fokusgrupper. Urvalet i fokusgrupperna bestod av unga kvinnor från ålder 16-26 år där fokus i intervjuerna var deras attityd, hur välinformerade dem är, hur långt är de själva villiga att gå för miljön samt vem de anser bär det tyngsta ansvaret i frågan.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)