Den sista vildmarken : På vilket sätt kan den fjällnära skogen skyddas från skogsbrukets intressen

Detta är en Magister-uppsats från Umeå universitet/Juridiska institutionen

Författare: Patrik Murmester; [2018]

Nyckelord: Fjällnära skog; skogsbruk; SVL. MB; skydd av skog;

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)