Elpistolen

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Umeå universitet/Polisutbildningen

Sammanfattning:

I och med att samhällsklimatet hårdnar och våldsanvändningen i samhället ökar, ökar även våld och hot mot poliser i tjänst. Detta leder till att poliser tvingas att använda nödvärnsvåld allt oftare. Polisen har en unik rätt att använda våld för att lösa sina uppgifter. All våldsanvändning av polisen måste ske i enlighet med behovs och proportionalitetsprincipen och i en kommentar till polislagen används uttrycket ”utomordentlig restriktivitet” när det gäller bruk av skjutvapen. Våldstrappan är en tankemodell för polisens våldsanvändning där användandet av skjutvapnet är det yttersta våldet en polis kan utöva. Mellan åren1985 och 1999 hade polisen i Sverige 430 incidenter där polisen avlossat skott med tjänstevapnet i samband med ingripande. Utav dessa dog 12 och 102 blev skadade. Jag vill i detta arbete försöka ta reda på behovet av ett alternativ/komplement till polisens tjänstevapen. Ett vapen som är humant och minimerar risken för skador hos polisen och den misstänkt. Jag har begränsat mig genom att inrikta mig mot elpistolen Taser M26, som används framgångsrikt i USA.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)