Franchising

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för kost- och idrottsvetenskap

Författare: Anja Sulkvist; [2020-04-16]

Nyckelord: Franchising; koncept; FAMM; Restaurang; Måltid;

Sammanfattning: Kandidatuppsats 15 hpProgram: Kostekonomprogrammet med inriktning i ledarskapHt: 2019Handledare: Cecilia Magnusson Sporre och Hillevi PrellExaminator: Christina Berg

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)