Sabotage mot blåljusverksamhet : En utredning av det straffrättsliga skyddets utvidgning och frågan när livstidsstraff kan bli aktuellt

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Uppsala universitet/Juridiska institutionen

Författare: Karolina Marazaite; [2020]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)