Digitala verktyg i fritidshemmet : En intervjustudie med grundlärare med inriktning fritidshem

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från

Sammanfattning: Syftet med undersökningen är att undersöka på vilket sätt lärare i fritidshemmet arbetar med digitala verktyg. Vidare handlar studien om fördelar och nackdelar med digitala verktyg. För att undersöka detta har en kvalitativ intervjumetod genomförts och fem lärare med inriktning fritidshem intervjuades i studien. Resultatet visar att respondenterna har kunskap att kunna undervisa om digitala verktyg på fritidshemmet men deras intresse för att genomföra undervisning i ämnet varierar. Respondenterna nämner flera för och nackdelar med digitala verktyg men resultatet visar på att fördelarna överväger. Även om intresset varierade så förstår respondenterna vikten att lära ut digitala verktyg i fritidshemmet.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)