Högläsning i skolan

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Malmö universitet/Lärande och samhälle

Sammanfattning: Syftet med den här kunskapsöversikt var att undersöka hur högläsning kan utföra i ett klassrum så att det blir en effektiv lärandeaktivitet. Vår frågeställning är: vilka aspekter lyfts som betydelsefulla vid lärarens högläsning? Vi har gjort en litteraturstudie som utgår ifrån vetenskapliga artiklar. Det material som artiklarna utgör har vi gjort en tematisk analys på och artiklarna resultatetade i några aspekter som lärare kan tänka på vid högläsning. De aspekter som artiklarna har tagit fram är: kommunicera via interaktiv högläsning, betydelse inför och förberedd högläsning, betydelse av att välja rätt bok, betydelse av att läsa uttrycksfullt och ha en högläsning som berör den socio-emotionella utvecklingen. Slutsatsen är att lärare måste noggrant planera sin högläsning för att vara förberedd och kunna leverera och effektiv högläsning samt få en interaktiv högläsning med eleverna.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)