Barns rätt till sociala föräldrar : Möjligheten till umgängesrätt i alternativa familjekonstellationer

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Stockholms universitet/Juridiska institutionen

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)