Förhållandet mellan konkurrensrätt coh immaterialrätt vid avtal om tekniköverföring

Detta är en Magister-uppsats från Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

Författare: Ulrika Bjurö; [2012-02-06]

Nyckelord: Konkurrensrätt;

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)