CTG-fosterövervakning vid normalförlossning. Barnmorskans känslor och upplevelser under utdrivningsskedet

Detta är en D-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för vårdvetenskap och hälsa

Författare: Maria Wallén; Mitra Moameni; [2009-03-24]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: Arbetets art: MagisteruppsatsProgram/kurskod: Barnmorskeprogrammet 90hp/Reproduktiv och perinatal hälsa Examensarbete II/ OM1660

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)