Friluftsliv i skolan - En granskning av högstadielärares uppfattningar om för-  och nackdelar inom momentet friluftsliv.

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

Sammanfattning: Idrottsundervisningen i grundskolan är debatterad, främst vilka moment som prioriteras och genomförs i ämnet idrott och hälsa. Syftet med denna studie är att undersöka uppfattningar hos sex högstadielärare i idrott och hälsa om friluftslivsundervisningen. De resultat som framkommer är att förutsättningarna för att bedriva friluftslivundervisning är olika skola till skola och spelar stor roll enligt lärarna. Lärarna uttrycker att sedermera har den nya läroplanen en påverkan på friluftslivundervisningen då den nya läroplanen är mer konkret kring friluftslivundervisning jämfört med den äldre läroplanen där den typen av undervisning var mer valbar.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)