Generation Y intar arbetsmarknaden. En kvalitativ studie om hur ledare kan lyckas motivera och behålla generation Y på arbetsplatsen

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

Författare: Alexandra Kvist; Josefine Kvist; [2019-05-07]

Nyckelord: Motivation; generation Y; ledarskap; kundtjänst;

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)