Targeting anti-apoptotic proteins with small dual binding ligands.

Detta är en Master-uppsats från Umeå universitet/Kemiska institutionen

Författare: Lina-maria Nordvall; [2014]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)