Jag ska bara ta en selfie : en kvalitativ fallstudie kring varför unga kvinnor använder sociala medier och tar selfies

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan Väst/Avd för informatik

Sammanfattning: Ihop med den snabba tekniska utvecklingen med internet och smartphones, har sociala medier snabbt blivit en del av mångas vardag, speciellt bland unga kvinnor. Sociala medier används dagligen för att ta del av nyheter, underhållning och hålla kontakt med vänner och bekanta men används också som en plattform för att presentera sig själv i bild och text. Många unga kvinnor väljer att ta bilder på sig själva med sin mobil det vill säga så kallade selfies, som många sedan väljer att lägga ut på till exempel Facebook, Instagram och Snapchat. Syftet med denna studie är att undersöka varför unga kvinnor väljer att ta selfies och lägger ut dem på sociala medier och hur det påverkar individen. En kvalitativ studie utfördes där tolv unga kvinnor i åldrarna 16-17 år intervjuades med hjälp av semistrukturerade fokusgrupper där diskussioner hölls angående ens användning av sociala medier och att ta selfies. Resultatet visade på att intervjupersonerna kände en press från vänner och samhället att de måste vara en del av sociala medier för att accepteras. Många av intervjupersonerna valde att ta selfies för att det var ett enkelt sätt till att få snabb bekräftelse från andra. Pressen från vänner och samhället kring användningen av sociala medier ihop med selfies skapar enligt intervjupersonerna prestationsångest och en social stress i ens vardag som är svår att bli av med.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)