Rätts(o)säkerhet i asylprocessen : – En analys av möjligheten till ny prövning enligt 12 kapitlet 19 § utlänningslagen

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Uppsala universitet/Juridiska institutionen

Författare: Alice Burén; [2020]

Nyckelord: verkställighetshinder; rättssäkerhet;

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)