Kostymbyxa utan sidsöm : En studie kring borttagningens påverkan hos en kostymbyxas sidsöm

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

Sammanfattning: Det mest vanliga idag är att kostymbyxor har två sidsömmar eftersom den har en stor vikt för plaggets passforms och komfort. Om dessa inte existerar måste byxans innerbensöm inrymma all passform vilket gör det problematiskt då byxan ska sitta nära kroppen. Studien är ett samarbete med ett svenskt modeföretag som vill skapa en effektivare konfektionslösning rörande borttagningen av en figurnära kostymbyxas sidsöm.   Uppsatsen använder sig av företagets mest sålda vara för revidering, tillsammans med jämförelse av litteratur och en marknadsundersökning. Andra metoder som används i undersökningen är avprovning på intern provmodell som bedömts visuellt och via ett avprovningsprotokoll men också tabeller i form av krav- och måttlistor.   Genom att applicera mönsterkonstruktionen på tyg i olika vinklar i förhållande till tygets trådrak har olika resultat påvisats. Resultatet visar bättre passform vid en trådrak parallellt med varpriktningen. Det visar sig även finnas ett samband med materialets draperingsförmåga, det mjukare materialet i studien ger ett finare fall. Medan 45° trådrak från varpriktningen visade ett resultat som hade passformsbrister.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)