Jurisdiktionella uteslutningar, likabehandling och dispens : Särskilt om jurisdiktionella uteslutningars tillåtlighet enligt unionsrättslig och svensk takeover-reglering

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Uppsala universitet/Juridiska institutionen

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)