Det gröna guldets återkomst : svensk humleproduktion till en växande bryggerinäring

Detta är en Kandidat-uppsats från SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

Sammanfattning: Humle (Humulus lupulus) är en historisk kulturgröda som odlats flitigt i Sverige under flera århundraden. Humle är en viktig smakingrediens i öl, och innan metoder för pastörisering introducerades i Sverige i början av 1900-talet tillsattes humle även för sin konserverande effekt. Under samma period tog importen av humle överhanden och svensk humleproduktion avvecklades till att nästintill bli obefintlig. Humlekottens kemiska sammansättning är av stort intresse för bryggaren. Det är kottens innehåll av alfasyra och aromatiska oljor som ger ölet dess smaker. Det finns teknisk utrustning som kan analysera humlekottens innehåll av olika ämnen. Småskaliga bryggerier som producerar öl på hantverksmässigt vis har exploderat i antal under de senaste åren. Nu finns uppemot 200 stycken utspridda i landet. I takt med ökningen efterfrågas svensk humle igen. Hantverksbryggerierna ser det som en möjlighet att sticka ut på marknaden och brygga helsvenskt och närproducerat öl. Det finns ett stort urval av svenska kloner som funnits genom inventeringar runtom i landet. Ett antal utvalda sorter provodlas vid Julita Gård i Sörmland. Uppsatsen består av litteratursökning och intervjustudier med producenter, grossister samt hantverksbryggerier. Syftet med uppsatsen är att undersöka och uppmärksamma förutsättningar för en framtida svensk humleproduktion i Sverige.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)