Han är snäll och hon känner sig lite ledsen : En semantisk studie av personbeskrivande adjektiv i populära barnböcker

Detta är en Kandidat-uppsats från Uppsala universitet/Institutionen för nordiska språk

Författare: Mari Wretström; [2011]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)