GAPA, SVÄLJ

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/HDK - Högskolan för design och konsthantverk

Författare: Maja Michaelsdotter Eriksson; [2016-04-21]

Nyckelord: konsthantverk; textil; textilkonst; HDK;

Sammanfattning: Jag arbetar i mitt projekt med upplevelser omkring hur psykisk smärta yttrar sig fysiskt. Jag vill belysa hur känsliga och påverkbara vi människor är och hur frustration och instängda känslor kan sätta sig i köttet. Jag vill visa hur skönt det kan vara att till slut släppa taget. Att synliggöra sin insida och erkänna hur det känns. Jag har i mitt projekt strävat efter att undersöka mitt tema och närliggande intressen i ett utforskande arbetssätt. Med det menar jag att jag har fördjupat mig i ett experimenterande arbete, utan att på förhand ha en klar uppfattning om vilket resultat jag söker. Jag har i ett antal materialstudier utforskat en rad känslor och tankar som jag vill synliggöra. Jag utgår ifrån egna erfarenheter men jag vill inte berätta om mig. Historien i sig intresserar mig mindre än dess mentala verklighet och upplevelse.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)