Jämförelse av olika reglersystem för undervisningsändamål

Detta är en Kandidat-uppsats från Institutionen för teknik och naturvetenskap

Sammanfattning:

Examensarbetet syftar till att jämföra nya alternativ till olika system för användning i laborationer i reglerteknikkurser för olika studentkategorier. Det skall utredas vilket av ett antal alternativ till mjukvaruplattformar som är bäst lämpat att användas vid reglerteknikundervisningen i ITN:s reglerlaboratorium vid Linköpings universitet. Tidigare laborationer i berörda kurser skall även modifieras så att dessa kan genomföras i de nya systemen.

Examensarbetet resulterade i en rad modifierade laborationer och system att tillämpa i dessa. De nya systemen medför att all reglering sköts direkt från en dator istället för tidigare variant med externa apparater som programmeras. På så sätt kan större fokus läggas på regleringen i sig och inte de system som tillämpas för att utföra den.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)