Taktiska skillnader i sprints

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för kost- och idrottsvetenskap

Författare: Kim Sidefalk; Tobias Olovsson; [2019-08-14]

Nyckelord: Aktioner; analys; fotboll; identifiera; matchkrav; sprints;

Sammanfattning: Hälsopromotion inriktning idrottsvetenskap Kurs: IKG243Nivå: GrundnivåHandledare: Dan Fransson Examinator: Claes AnnerstedtVT: 2019

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)