Vad är gemensamt uppbyggt? : En analys de lege lata och de lege ferenda av sambolagens ekonomiska delningsregler, särskilt beträffande bostad

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Uppsala universitet/Juridiska institutionen

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)