Det hedersrelaterade våldets bakomliggande mekanismer : en litteraturstudie om kvinnors och HBTQ-personers utsatthet.

Detta är en Kandidat-uppsats från Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete; Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

Författare: Annie Boroian; Petronella Åsenblad; [2018]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)