”Inte alla män” – En problematisering av arkeologisk könsbedömning utgående från tidigare tolkningar av två kvinnogravar med hjälp av genusteori

Detta är en Kandidat-uppsats från Uppsala universitet/Institutionen för arkeologi och antik historia

Sammanfattning: Archaeologists have employed a method to determine individuals’ sex through objects in grave contexts, this method is called archaeological sex determination. However, this method has proven to be misleading in interpretations in correlation with the concepts of gender and sex. This will be highlighted through a comparative study of two case studies: “Birkakrigaren” and “Barumskvinnan”. The concept of gender has grown stronger in the public debate concerning the difference between gender and sex, which has contributed to the concept’s amplification in the archaeological discipline, specifically gender theory. Gender theory will be used to explain and clarify the problems of archaeological sex determination, in addition how it could be used for criticism of a current case study, which is “Birkakrigaren” and why the criticism differed between two case studies: “Birkakrigaren” and “Barumskvinnan”. In order to reach the desired results, different articles and books will be examined, simultaneously with articles and blogs on the subject of the criticism.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)