Homeriskt epos i nutida roman : En intertextuell studie av Homeros epos Odysséen och Margaret Atwoods feministiska roman Penelopiaden.

Detta är en Kandidat-uppsats från Karlstads universitet/Institutionen för språk, litteratur och interkultur (from 2013)

Författare: Sandra Maxe; [2022]

Nyckelord: Epos Roman Feminism Intertextualitet;

Sammanfattning: Denna uppsats ger läsaren en analys av det intertextuella mellan eposet Odysséen och romanenPenelopiaden. I Penelopiaden ger Atwood även utrymme för frågan om jämställdhet mellan könen,vilket också lyftes fram som en del av analysen. Uppsatsens analys grundar sig på Gérard Genettesgrundtyper av intertextualitet och Atwoods feministiska inslag i sin roman kommer också attpoängteras utifrån feministisk litteraturteori. Den hermeneutiska tanken om att det krävs att förstådelarna för att kunna ta till sig helheten och tvärtom är en tanke med att studera delar avintertextualiteten mellan de båda verken.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)