Legitimate Intrusions in the Use and Exploitation of IPRs by Dominant Undertakings - Even More Power to the EU Authorities?

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Lunds universitet/Juridiska institutionen

Författare: Julia Ragneklint; [2012]

Nyckelord: Law and Political Science;

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)