En god introduktion i förskolan : En intervjuundersökning om pedagogers uppfattningar av inskolning och olika inskolningsmetoder

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

Författare: Lamis Al-ansari; [2022]

Nyckelord: Förskola; Anknytning; Introduktion; Barn; Anknytningsteori;

Sammanfattning:    

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)