RFV:S uppdrag - kvalitet eller rättssäkerhet? Använder de rätt verktyg?

Detta är en D-uppsats från Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

Sammanfattning: Uppsats som behandlar frågeställningar kring rättssäkerhet och rättvisa i förhållande till Riksförsäkringsverkets tillsyn och styrning av de allmänna försäkringskassornas verksamhet. Jag undersöker huruvida styrningen leder till en ökad grad av formell och materiell rättssäkerhet i socialförsäkringsadministrationen eller om den i sig försvårar för de allmänna försäkringskassorna att uppnå en rättssäker och rättvis rättstillämpning.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)