Tidsbegränsning, en nyckel för effektiv övning? : En kvalitativ studie om trumslagares upplevelser av strukturerad övning

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Örebro universitet/Musikhögskolan

Författare: Emanuel Laago; [2020]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)