Effektiv produktion genom plaggmåttlista : Kommunikation mellan konfektionsföretag och leverantör

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

Sammanfattning: Det är idag vanligt att konfektionsföretagen inte gör sina egna mönster till produktion. Istället skapar de tydliga produktionsspecifikationer och måttlistor som skickas till leverantör för att påbörja en produktutveckling och produktion. I brist på tid finns det en risk att specifikationerna är ofullständiga och detta kan i sin tur bidra till missförstånd eller egna tolkningar, detta gäller främst momentet då plagg mäts av. På grund av detta kan produktutvecklingen och produktionen påverkas på ett negativt sätt, processen kan dras ut och onödiga prototyper tillverkas. Idag finns det inte några direkta riktlinjer på hur plagg mäts av, därför skapas det i denna studie en mätguide för att se huruvida hjälpsamt eller inte det är och om det går att effektivisera produktutvecklingen och produktionen med hjälp av en sådan. Denna guide har använts vid avmätning av ett par jeans som flertalet testpersoner mätt av. Alla de tagna måtten har sammanställts och jämförts mot varandra men även mot det aktuella företagets toleranser, detta för att kunna utvärdera om guiden kan effektivisera produktutvecklingen och produktionen. Studien resulterade i differenser i de olika måtten, flera utanför företagets godkända toleranser, och visade på att det är ytterst viktigt att måttbeskrivningarna är tydliga likaså de komplimenterande skisserna.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)