Grundläggning med cellglas : En studie av byggtid och lönsamhet

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Karlstads universitet/Institutionen för ingenjörsvetenskap, fysik och matematik; Karlstads universitet/Institutionen för ingenjörsvetenskap, fysik och matematik

Sammanfattning:

This report describes a new foundation method and compares it with a traditional founding of concrete. This new method is called the Koljern technique and uses cellular glass which is called Foamglas. The Foamglas is compounded to founding elements by lightweight steel beams. Foamglas is an insulation material with high compressive strength, and is rot, insect, vermin and acid proof. The cellular glass is also fire proof and watertight, which makes it a very good construction material.

The report contains a study of a number of cases for which the Koljern technique is compared with a foundation of concrete. The comparison is based on the construction time and cost.

The results show that the Koljern technique shortens the construction time but it is more expensive than the concrete foundation. The higher cost is based upon the high material cost for the cellular glass. This is caused by the monopoly position of the Foamglas manufacturer.

The Koljern technique is recommended to be used where there is a shortage of time and an income is available after completion.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)