Hur kan krav på CSR skilja sig åt mellankonsumenter och aktieägare? : En kvalitativ studie om intressenters krav på CSR inom fast fashion

Detta är en Kandidat-uppsats från Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet; Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet; Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet

Författare: Ida Larsen; Vivianne Ky; Rebecca Nordensvan; [2021]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)