Medling som metod vid återförande av barn enligt 1980 års Haagkonvention - En metod värd att eftersträva i svenska återförandeprocesser?

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Umeå universitet/Juridiska institutionen

Författare: Marcel Salas Lindell; [2018]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)