Bilden av det Kalla Kriget : Skildringar av det Kalla Kriget i svenska läroböcker från 1960-tal till 2010-tal

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

Författare: Oskar Hansson; [2022]

Nyckelord: Kalla kriget; NATO och Warszawapakten;

Sammanfattning: Med denna uppsats avser jag att studera svenska läroböcker som publicerats från år 1968 fram till 2011 med syfte att analysera hur läroböckerna skildrar USA:s och Sovjetunionens aktioner från inledningen av det Kalla Kriget, hur skildringarna av de två aktörerna förändrats genom åren och vad som kan ha orsakat dessa förändringar.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)